Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
15 november: Eindsymposium REQUEST

Hoe bereik je, dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn re´ntegratie op de arbeidsmarkt? Hoe ondersteun je een (re´ntegratie- of mobiliteits-)kandidaat, om daarbij optimaal gebruik te maken van zijn talenten, vaardigheden en capaciteiten?
Wat houdt: 'werken aan kracht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid' in voor de kwaliteit van de ondersteunende of coachende dienstverlening?

In REQUEST is het antwoord op deze vragen gezocht in empowerment en een empowerende benadering van klanten. Op het eindsymposium worden de resultaten gepresenteerd.

Meer informatie
Download aankondiging ╗╗

Verslag eindsymposium ╗╗

English version