Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
10-12 februari: Transnational meeting in Kiipola

Half februari kwam het Transnationale partnerschap waarin het REQUESTproject deelneemt, voor het eerst bijeen in Hńmeenlinna, Finland. De transnationale partners legden de nationale projecten aan elkaar uit en stelden een programma op om vorm te geven aan de samenwerking.

Het REQUESTproject benadrukte de eigen verantwoordelijkheid die iemand heeft in zijn of haar re´ntegratietraject en de rol die de omgeving daarbij kan spelen. Het Belgische project Training Quality sluit aan bij dat van Nederland met de doelstelling om een kwaliteitssysteem te ontwikkelen voor de re´ntegratiedienstverlening.

In dit systeem staat empowerment centraal. Dit geldt ook voor het Finse Koutsiproject op gebied van beroepsopleidingen voor job coaches en re´ntegratieprofessionals.

De internationale commissie stelde een concreet activiteitenplan samen en verdeelde de taken. Op zaterdagmiddag na afronding van het plan kreeg de commissie gelegenheid om een zonnige skitocht te maken over het bevroren meer.