Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
De Empowerende Omgeving

VrijBaan en de re-integratieketen
De Empowerende Omgeving volgens VrijBaan is een methode voor bewaking en borging van de empowerende kwaliteit binnen de re-integratieketen. Deze komt tot uiting in de communicatie tussen professional en cliŽnt. De organisatie waarin de professional werkt, creŽert de voorwaarden voor een empowerende benadering.

Empowerende kwaliteit
"Waaraan herken je empowerende kwaliteit? In welke aspecten komt zij tot uiting? Welke criteria of minimale eisen kun je stellen aan de empowerende kwaliteit van een organisatie, maar ook aan de empowerende houding van een professional?"

Kwaliteit in beeld
VrijBaan biedt instrumenten om de empowerende kwaliteit van een omgeving in beeld te brengen en te ontwikkelen.

Het meetinstrument, De Quick Scan, meet in hoeverre beleid, procedures en processen de empowerment van een individuele cliŽnt versterken. Het instrument geeft ook een terugkoppeling over de 'empowerende'kwaliteit van de interactie tussen professional en cliŽnt.

Aansluitend op de Quick scan heeft VrijBaan onder de noemer ' De Empowerende Omgeving' een aantal intensieve ontwikkelingsmodules ontwikkeld om organisaties in staat te stellen hun empowerende kwaliteit te versterken.