Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Empowerment

Wat is empowerment?
Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest.
Empowerment kent zes aspecten, of 'componenten'.


Innerlijk leiderschap
Empowerment is de drijvende kracht achter zelfregie. Het stelt je in staat om zelf je leven te bepalen; dat is innerlijk leiderschap. Empowerment is dynamisch en kan veranderen door persoonlijke ontwikkeling, (levens)ervaring of training bijvoorbeeld.

Zelf de regie nemen
De VrijBaan Empowerment Methodiek is een manier om individueel of in een groep aan de slag te gaan om je empowerment te versterken. Daardoor ben je beter in staat om zelf de regie te nemen in je ontwikkelingsproces.

Ruimte geven aan zelfregie
De omgeving, de manier waarop je wordt benaderd of een ingrijpende gebeurtenis, kunnen een positief of negatief effect hebben. De 'Empowerende Omgeving' is een benadering die de ontwikkeling van zelfregie stimuleert.

Download dit hoofdstuk