Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Zes componenten van Empowerment

Competentie: "zelfvertrouwen, weten wat je kunt"
Vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken;

Zelfbeschikking: "weten wat je wilt"
De vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en daarbij ook het gevoel krijgen controle te hebben over je eigen situatie.

Impact: "je doet mee"
Het gevoel dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij; jouw keuzes hebben invloed op je leven.

Betekenis: "voor jou van belang"
Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en het gevoel dat keuzes in het reÔntegratietraject betekenis hebben;

Positieve identiteit: "je bent OK"
Een positief zelfbeeld, waarbij de (arbeids)handicap op een realistische manier is geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken;

GroepsoriŽntatie: "je staat er niet alleen voor"
Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is.