Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
VrijBaan Empowerment Vragenlijst

DeVrijBaan-vragenlijst meet in hoeverre iemand in staat is om zelf de regie te nemen in zijn leven en vooral in het traject naar werk.

Hoe ziet de Vragenlijst er uit?
De vragenlijst bestaat uit 60 uitspraken die te maken hebben met de zes empowermentcomponenten. De vragenlijst is een zelfbeoordelingslijst en laat als het ware in een "spiegel" zien in hoeverre iemand zichzelf in staat acht beslissingen te nemen in het proces naar werk. Dit zelfbeeld kan de eerste stap zijn om een nieuwe, een eigen richting te geven aan het (re)integratietraject.

Voor wie?
De vragenlijst is gebaseerd op het inzicht dat empowerment altijd speelt in situaties waarin sprake is van een maatschappelijke achterstand. Het maakt daarbij in principe niet uit of het gaat om een lichamelijke beperking, een werkloosheidssituatie, een burn-out of een chronische ziekte.

De vragenlijst brengt empowerment in beeld in een situatie die iemand als belemmerend ervaart bij het vinden en behouden van werk.

De vragenlijst is online beschikbaar met behulp van een individuele code. Individuele codes worden uitsluitend toegewezen aan gecertificeerde empowermenttrainers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VrijBaan team.

Wat is de waarde?
De VrijBaan-vragenlijst zet je aan het denken over je empowerment. Je krijgt antwoorden op vragen als: ‘in hoeverre ben ik in staat zelf de regie te nemen in het vinden en behouden van werk?’ en ‘welke aspecten van mijn persoonlijk functioneren kan ik ontwikkelen om beter, gemakkelijker of sneller een baan te vinden?’

Naar aanleiding van de spiegel die het instrument voorhoudt kun je in overleg met een trainer of coach kiezen om bepaalde empowermentcomponenten te versterken via een doelgerichte persoonlijkheidstraining.
Ervaring en gebruik van de vragenlijst »»