Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Netwerk VrijBaan empowermenttrainers

Alle deelnemers aan de Vrijbaanmethodiek training vormen het netwerk van VrijBaantrainers. Op expertdagen wisselen zij ervaringen uit en nemen kennis van nieuwe ontwikkelingen.
Zij kunnen nieuwe updates downloaden en krijgen regelmatig de nieuwsbrief. Voor toegang tot dit gedeelte is een wachtwoord nodig.

VrijBaanmateriaal en updates