Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
REQUEST updates en nieuwsbrief

VrijBaan Mail
nr 4, januari 2012 »»

REQUEST Mail
nr 3, 20-04-10 »»

REQUEST Mail
nr 2, 01-10-09 »»

REQUEST Mail
nr 1, 09-03-09 »»

Project update 8, 20 november 2007
Deze update bevat een uitgebreid verslag ven het eindsymposium van REQUEST. Dit symposium was de formele afsluiting van het project.
download »»

Update nr 7, 18 oktober 2007
8-10-2007 Werkenrode. De trainingen, gericht op ontwikkeling van de empowerende kwaliteit binnen de REQUEST-organisaties, zijn in volle gang. In zeven modules werken de deelnemende organisaties aan de bewustwording van empowerment en empowerend benaderen en aan het op gang te brengen van het empowermentgericht denken en handelen. Een korte impressie.
download »»

Update nr 5, 12 juni 2007
In januari is de ontwikkeling gestart van het materiaal, gericht op versterking van de empowerende kwaliteit binnen een organisatie. Het materiaal bestaat uit een breed spectrum aan werkvormen zoals trainingen, consultancies, leermateriaal en oefeningen. Begin mei kwam de eerste versie gereed.
download »»

Update nr 4, 21 maart 2007
Eind vorig jaar was het instrument waarmee organisaties hun empowerende kwaliteit kunnen meten gereed. Het diagnose-instrument, een vragenlijst met 78 stellingen, geeft een indruk over de mate waarin een organisatie in staat is om empowerment bij cliënten te realiseren. De uitkomst is dan ook te beschouwen als een prestatie-indicator voor ‘empowerende kwaliteit’. De eerste indrukken uit ‘het veld’.
download »»

Update nr 3, 8 februari 2007
De 75 deelnemers aan de winterschool (31 januari tot 2 februari) kunnen terugkijken op drie enerverende en inspirerende dagen. De transnationale winterschool met als thema ‘Empowerment and Empowering strategies’ voldeed ruimschoots aan de verwachtingen. Om degenen die er niet bij waren een indruk te geven, is deze Update uitgebreider dan normaal.
download »»

Update nr 2, 11 december 2006
Tot dusver hebben zo’n 60 personen deelgenomen aan de cursus Train de Trainer en hebben we een terugkomdag gehad. De cursisten zijn unaniem in hun oordeel over de toepasbaarheid van de methode binnen hun beroepspraktijk. De cursus vergroot hun inzicht in de componenten van empowerment en in het effect dat hun (al dan niet empowerend) gedrag heeft op de cliënt.
download »»

Update nr 1, 26 november 2006
Op basis van het theoretisch onderzoek naar criteria voor empowerende kwaliteit is een eerste versie van een meetinstrument ontworpen en getest. Een expertgroep van 7 personen heeft de conceptversie uitgebreid geanalyseerd en van commentaar voorzien.
download »»